PRSES -  szkolenie dla wykonujących przeglądy regałów magazynowych 

Zarządzanie 
bezpieczeństwem
Prewencja

Działania potrzebne do podwyższania bezpieczeństwa - szkolenia, egzekwowanie procedur, inna aktywność w zakresie podnoszenia kultury bezpieczeństwa, jak wdrożenie systemów do zarządzania. 


Zobacz szczegóły


 Użytkowanie
regałów
Eksploatacja

Przykłady uszkodzeń, również nietypowe,uszkodzenia i niezgodności, a także klasyfikacja uszkodzeń. Co to jest zginanie, jak obciażenia oddziałuja na regał, obciążenie ramy, a obciążenie belek, …


Zobacz szczegóły

Procedury
organizacja
Szkolenia

Zestawienie i omówienie procedur zawartych w normie PN-EN 15635. Instrukcje, szkolenia, tabliczki, przepisy BHP. Co można robić, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo uszkodzeń i wypadków.


Zobacz szczegóły

Przeglądy
techniczne
Warsztaty

Omówienie kwestii technicznych - przeglądy z poziomu posadzki, przeglądy elementów wysokich. Opis czynności związanych z badaniami, opis danych klasyfikujących uszkodzenia. Książka raportów - jej istnienie i prowadzenie.


Zobacz szczegóły

PRSES


Norma PN-EN: 15635, dla wszystkich mających kontakt z systemami składowania i regałami jest drogowskazem postępowania, a stosowanie się do wytycznych zawartych w normie, jest nie tylko oznaką stosowania dobrych praktyk, ale może przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania.

Norma nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wyznaczenia PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety), który jest osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo systemów składowania w magazynie. 

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, działając w ramach swoich statutowych obowiązków, podejmuje działania zmierzające do wdrażania dobrych praktyk w użytkowaniu konstrukcji regałowych w magazynach. Organizuje pierwsze w Polsce szkolenie certyfikowanych Specjalistów PRSES, zakończone egzaminem ze znajomości zagadnień z programu szkolenia.

Specjalista PRSES będzie gwarantem jakości procesów eksploatacyjnych realizowanych zgodnie z normą i przepisami prawa, co zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i jakości pracy w magazynie. Poprzez swoje kompetencje przyczyni się do wzrostu efektywności i jakości użytkowania regałów magazynowych, wydłużając okres eksploatacyjny systemów składowania.

Wyedukowany specjalista PRSES analizuje zdarzenia zaistniałe w magazynie i tworzy rozwiązania zapobiegające powtórzeniu się lub powstawaniu nowych zagrożeń.     

Pięć bloków tematycznych przygotowanych przez ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, zapewnia wszechstronną wiedzę na temat użytkowania i przeglądów regałów magazynowych zgodnie z obowiązującą normą i przepisami.

Szkolenia będą sią odbywały cyklicznie, w każdym udział może wziąć tylko 20 osób, uzyskane kompetencje ważne są na okres 2 lat, po tym okresie Specjalista PRSES, musi uzyskać autoryzację poprzez egzamin eksternistyczny. Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej wprowadza nową jakość w użytkowaniu sprzętu i organizacji pracy w magazynie, czyniąc pracę efektywną i bezpieczną.
 
 
 


Partnerzy

  • Baumalog
  • Continental
  • Elokon Logistics
  • Log4.pl
  • Logis
  • Mago
  • Olejnik
  • Urząd Dozoru Technicznego
  • WSOZZ
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.