Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy w magazynie w kontekście wypadków przy pracy. - Przemysław Jachalski, Główny Specjalista Starszy Inspektor Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy

W tej prelekcji poruszona została tematyka rzeczywistości pracy z wózkami widłowymi, z jaką spotykają się inspektorzy pracy w trakcie kontroli. Wózki te zazwyczaj nie odpowiadają parametrom, które zostały założone a w kwestii bezpieczeństwa nie zawsze jest tak dobrze, jakby się mogło wydawać.

Analiza wypadkowości za lata 2010-2013. 

Analiza ta dotyczyła wypadków zbadanych przez inspektorów pracy, czyli wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych. Na pierwszym miejscu takim wydarzeniem, które najczęściej doprowadza do urazu, do wypadku, okazał się upadek z wysokości.Przeważnie dochodziło tutaj do upadku z drabin, czyli podczas sięgania po materiały i towary umieszczone na półkach. 

Drugi rodzaj wypadków to wchodzenie po konstrukcji regału, żeby sięgnąć materiał, przy czym nastąpiło przewrócenie tego regału, powodujące efekt domino. Kilka regałów stojących obok siebie się poprzewracało, a pracownik, który znalazł się między nimi, w wyniku tego zdarzenia zmarł.

Kolejnym przypadkiem zdarzenia skutkującego upadkiem z wysokości jest podnoszenie na palecie pracownika przy użyciu wózka widłowego, w celu sięgnięcia materiału. Doszło do zachwiania się palety i pracownik spadł z wysokości 3 metrów ponosząc śmierć na miejscu, w wyniku uderzenia głową o posadzkę. 

Na drugim miejscu jest utrata kontroli nad środkami transportu. W tym zawierają się wszystkie wypadki związane z tą utratą, a więc również są to wypadki drogowe i wypadki związane z różnymi środkami, którymi posługują się pracownicy, w tym takie zdarzenia wypadkowe, gdzie operatorzy wózków utracili kontrolę nad środkiem transportu, wózkiem widłowym, doprowadzając do wypadku. 

Następne to ześlizgnięcie się, upadek czynnika materialnego na pracownika magazynu. Do takich zdarzeń dochodzi w trakcie sięgania po materiały.

Zaprezentowane zostały również przykłady omówionych wypadków.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w pracy

W artykule 212 Kodeksu Pracy zapisane jest, że kierownicy albo osoby kierujące pracownikami powinny organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, a więc nie tylko pracodawca powinien się tym zajmować ale również osoba kierująca, aczkolwiek to pracodawca w wielu zakładach jest tą osobą kierującą. 

Obowiązkami osób kierujących pracownikami są:

 • organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac uwzględniających zabezpieczenie pracownika przed wypadkami i chorobami zawodowymi,

 • dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy. Pracodawca lub osoba kierująca pracownikami powinna zabezpieczyć te pomieszczenia, aby były zgodne z przepisami,

 • egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP.

Obowiązki pracownika

 • znajomość przepisów dotyczących BHP,

 • wykonywanie pracy zgodnie z przepisami wewnątrzzakładowymi,

 • dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu,

 • stosowanie środków ochrony zbiorowej oraz też środków ochrony indywidualnej.

Odpowiedzialność pracodawcy wynika z artykułu 207, paragraf 1 Kodeksu Pracy. W związku z tą odpowiedzialnością pracodawca podlega również karze z tytułu nieprzestrzegania wcześniej wspomnianych przepisów. Będąc odpowiedzialnym za stan BHP, nieprzestrzegając przepisów i zasad BHP, pracodawca podlega karze grzywny. Również osoby kierujące pracownikami, jeśli się okaże, że zaniedbali swoje obowiązki, podlegają karze. Istnieje możliwość zwolnienia pracodawcy od odpowiedzialności, jeśli udowodni się, że to osoba kierująca pracownikami zaniedbała jakieś czynności i w związku z tym doprowadziła do wypadku.

Partnerzy

 • Baumalog
 • Continental
 • Elokon Logistics
 • Log4.pl
 • Logis
 • Mago
 • Olejnik
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • WSOZZ
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.