Wypadki związane z użytkowaniem wózków jezdniowych podnośnikowych – Robert Chudzik, Departament Koordynacji Inspekcji, Urząd Dozoru Technicznego

Podczas tej prezentacji przedstawione zostały podstawowe definicje, informacje o charakterze statystycznym, o wypadkach, jak wózki jezdniowe wyglądają na tle innych urządzeń transportu bliskiego, a więc urządzeń podlegających dozorowi technicznemu; 2 przykłady odnośnie wypadków na wózkach, następnie przepisy dotyczące wózków, a w szczególności specyficzna sytuacja prawna dotycząca kwalifikacji operatorów wózków oraz wnioski odnośnie działań, które można by było przeprowadzić dla poprawy istniejącego stanu.

Wózki jezdniowe podnośnikowe są zdefiniowane w normie PN-ISO 5053. Podzielone zostały one na grupy:

 • Wózek jezdniowy podnośnikowy, czyli ten rodzaj wózków jezdniowych, który podlega dozorowi technicznemu, jest to wózek, który ma przymocowaną platformę, widły lub inne urządzenie do manipulowania ładunkami. Przystosowany jest on do podnoszenia ładunku spaletyzowanego lub nie, na wysokość umożliwiającą składowanie i pobieranie ładunku, a także układanie i podejmowanie go z gniazd.

 • Są to wózki unoszące, konstrukcyjnie zbliżone do wózków jezdniowych podnośnikowych. Są to wózki z urządzeniem do unoszenia ładunku na wysokość umożliwiającą jego transport, a więc przejazd. Takie wózki nie służą do stertowania .

Istotne jest rozróżnienie tych dwóch grup wózków, ponieważ wózki unoszące nie podlegają dozorowi technicznemu, a z faktu podlegania dozorowi technicznemu wynikają pewne zobligowania dla eksploatującego.

W temacie przepisów wspomniane zostało, iż w Polsce obowiązują przepisy eksploatacyjne w odniesieniu do wózków, czyli ustawa o dozorze technicznym oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy jak również rozporządzenie z 10 maja 2002 r. w sprawie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Zaprezentowane zostały również statystyki wypadkowe z udziałem urządzeń transportu bliskiego i przedstawieniem wózków na tle tych urządzeń w latach 2004 – 2012. W roku 2004 pod dozorem technicznym UDT były około 252 tysiące urządzeń transportu bliskiego. Ta liczba do roku 2012 uległa praktycznie podwojeniu. Wśród tych urządzeń wózki jezdniowe stanowią niemalże jedną trzecią, w zasadzie 30%. Około 124 tysiące wózków było pod dozorem w 2012 roku. Obecnie jest to około 128 tysięcy. Ten przyrost roczny wózków nieznacznie maleje. Pojawia się również pytanie, jaki procent wózków jest eksploatowanych poza dozorem technicznym? Na to pytanie trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź.Można by spróbować oszacować tę liczbę na podstawie liczby wypadków, które są zgłaszane do UDT, a które mają miejsce przy eksploatacji wózków,nie objętych dozorem technicznym. Ten procent jest dosyć istotny. To jest mniej więcej 20-15 % wypadków.

Przedstawiona została również historia podlegania wózków dozorowi technicznemu.

Ma to miejsce od 2003 r. na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy na skutek alarmująco rosnących statystyk, jeżeli chodzi o wypadkowość. Ma miejsce pewna specyfika w użytkowaniu wózków, która powoduje, że są one na tle innych urządzeń transportu bliskiego dosyć podatne na błędy, dlatego też ta liczba wypadków w wózkach jest stosunkowo duża. Cechą wyróżniającą wózki jest duża mobilność, nieograniczona parametrami konstrukcyjnymi. Strefa zagrożenia przemieszcza się razem z wózkiem i można nim wjechać wszędzie, gdzie tylko jest nawierzchnia, która nadaje się do poruszania wózkami. Kolejna kwestia jest taka, że wózek nawet bez ładunku stwarza niebezpieczeństwo jako pojazd, a poniekąd wadą narodową polską jest skłonność do przekraczania przepisów w ruchu drogowym, w szczególności do przekraczania prędkości dopuszczalnej.

Prelegent mówił także o tym, że operatorzy mają stosunkowo dużą swobodę wykorzystywaną często lekkomyślnie przy nieodpowiednim doborze prędkości, często z nadmiernie uniesionym ładunkiem. Konstrukcyjnie – trzeba powiedzieć, że – wózek ma mało ograniczeń uniemożliwiających niebezpieczne praktyki (Brak urządzeń kontrolujących obciążenie, ograniczających prędkość jazdy), mimo, iż są możliwości wykorzystania takich urządzeń, choć nie są one stosowane w standardzie. Jako przyczyny takiego zachowania operatorów podane zostały niski poziom kultury technicznej i wynikająca stąd mentalność, która zbyt wolno ewoluuje w pożądanym kierunku.

Omówiona została także problematyka uzyskiwania uprawnień przez operatorów, jakie obecnie można zdobyć na trzy sposoby.

Na koniec podane zostały informacje na temat wysokiego wskaźnika wypadków dla wózków, który jest dwukrotnie wyższy niż dla urządzeń transportu bliskiego. Dominują błędy eksploatacyjne (w obszarze wózków błędy operatorów - 94% i niewłaściwa organizacja pracy (73%).

W związku z istniejącym problemem odnośnie kultury przestrzegania zasad bezpieczeństwa w magazynach, konieczne są działania propagujące bezpieczne zachowania. Urząd Dozoru Technicznego intensyfikuje te działania w szczególności w ciągu ostatnich dwóch lat. Można to zauważyć na stronie internetowej jak również w kwestii dostępności pewnych materiałów. Zasadne jest również rozważenie ujednolicenia trybu kwalifikowania operatorów dlatego, że w opinii prelegenta obecnie jest to bardzo mocne przeregulowanie obszaru, gdzie obszar po pierwsze jest regulowany przez państwo, po drugie jest także regulowany na 3 różne sposoby. Niezbędne wydaje się doskonalenie efektywności działań prewencyjnych prowadzonych przez UDT i PIP, zwłaszcza w dziedzinie promocji bezpieczeństwa i budowania kultury bezpieczeństwa, czego przejawem jest również zaprezentowanie tego tematu na Forum.

 

 

 

Partnerzy

 • Baumalog
 • Continental
 • Elokon Logistics
 • Log4.pl
 • Logis
 • Mago
 • Olejnik
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • WSOZZ
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.